STEROWANIE I NAPĘD HYDRAULICZNY,   ZESZYT 5/93________24                                     
    

Firma UNITECH - CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

mgr inż. Tadeusz Kret
mgr inż. Bogusław Krawczyk
mgr inż. Janusz Zatopiański

Niekonwencjonalne, niezawodne, nowoczesne układy hydrauliczne

Postęp w technice polega nie tylko na tworzeniu nowych rozwiązań, nowych struktur, ale także na ulepszaniu i modernizacji istniejących już rozwiązań.
Takim przykładem jest rozwiązanie, o którym mowa w artykule (rys.1).

Wprowadzenie nowej technologii montażu wirników generatorów było powodem zlecenia firmie UNITECH-CHOJNÓW przez ABB-Dolmel modernizacji urządzenia do nakładania i zdejmowania "kap" wirników. Urządzenie to wyposażone w układ hydrauliczny dwupompowy (PTOZ-16 i PZ-16) zapewniało wykonanie następujących czynności:
- zaciskanie wirnika w jarzmie nieruchomym
- zaciskanie "kapy" (pierścienia) w jarzmie ruchomym
- przesuwanie "kapy"
- obrót "kapy"

Modernizacja urządzenia miała polegać na:
- zwiększeniu prędkości przesuwu "kapy" z 2 mm/s do 50 mm/s, przy jednoczesnym zachowaniu prędkości 2 mm/s
- zwiększaniu kąta obracania "kapy" z 3 do 5
- zapewnianiu stałego zacisku mocowania "kapy" i wirnika
- bezstopniowej synchronizacji wysuwania siłowników nakładania "kapy"

Uwzględniając techniczne i ekonomiczne wymagania zleceniodawcy zdecydowano się na:
- wprowadzenie minimalnych zmian w układzie mechanicznym urządzenia
- wprowadzenie nowego układu hydraulicznego.

W układzie hydraulicznym ze względu na koszty zrezygnowano z pompy o zmiennej wydajności (Q=140 dm/min) decydując się na dwie jednostki napędowe (2x7,5 kW), z których każda składa się z trzystrumieniowej pompy zębatej (PZ3WE).
Zastosowanie układów wielopompowych w odpowiedniej konfiguracji oraz selektywnego sterowania poszczególnych strumieni pozwoliło na uzyskanie zespołu pompującego, pracującego w przybliżeniuwedług charakterystyki stałej mocy. Biorąc pod uwagę pompy produkowane w kraju o stałej mocy oraz elementy sterujące istnieje możliwość zbudowania ekonomicznych układów pompowych, pracujących w przybliżeniu według charakterystyki stałej mocy.
Przedstawiony układ jest jednym z wyprodukowanych przez UNITECH-CHOJNÓW.

Rys. 1. Urządzenia M-313.

Przedstawiony układ jest jednym z wyprodukowanych przez UNITECH-CHOJNÓW.